ponedjeljak, 25. siječnja 2021.

Gavran

 

/Obraćanje gavranu/

 

Ne gači po stjenovitim bespućima,

ne gnijezdi suri kamen i ljut...

Ne otimaj iz vučjih čeljusti zalogaja – sve ostavi piru moćni

Dolje dođi u tople nizine gdje se široka razlijeva rijeka,

gdje sočna trešnja o sutonima sladi,

gdje pšenica klasa tri puta u jednome ljetu!

 

Napusti puste klance i medvjeđa konačišta gdje frula svira dođi!

Gdje potočići bistru vodu cijele božje dane pretaču livadama

cvjetnim;

slatko voće rodne grane savija,

topli povjetarac o sutonima mami mirisnoga cvijeta,

divan mir.

 

Ostavi se šuma dubokih, zaboravi uspomene stare,

gavrane samotni.

Nije više za tebe čeder planina,

nisu za tebe oči ubave i uspomene stare.

Dolje bi u nas bio – barem paša,

ili ostalim pticama veliki šejh.

 

Dolje dođi u pitome doline,

dolje gdje vlada ptičji mir.

 

/Odgovor gavrana/

 

Meni je slađe nemati,

nego imati.

Draže mi je kad me boli,

već kad rane nema.

 

Meni je slađe tuga, 

od smijeha i tlapnje slične,

bolji su mi divlji klanci,

nego vaša pitomina.

 

Ne mamite me u dolinu! Kamen ja grliti znadem

i tepati mu znadem.

Pjesmu mu potiho šaputati

i u kamenome svijetu bitisati.

Naučih osluškivati huk davnine.

 

Samoća je moj svijet,

hladni vjetar moje grijehe prebire kao lijepa Sapfo stihove,

i imam se, bogu hvala, na što prisjetiti.

 

Ako sam čemu šejh, onda sam njenoj ljepoti – neprolaznoj

i mome grijehu – neoprostivom.
Tango s Leillom Hišmaellom

 

Nejako je, pa bludi, biće moje ludo,

onda kada joj ljepota ulicama brodi;

kao kad zrake sunčeve zaplešu, ili kad se zvijezde proljetne izroje,

pa mlado i staro za njom zboriti stane:

Melek li je, 

ili nam Leilla Hišmaella hodi!

S nebesa li je to stvorenje došlo

ili ga Hurija u Širazu rodi! – Kada mi ponese Hišmaella divna, preko Mosalle smijavice dvije – ljudi tako zbore.

 

A  kad ih primakne licu mome blizu, sav se od straha tresem – ko da mrijem,

a titraj na njima ledi oka zjene, kao kad slavuj pjesmu šesnu poji…

 

Hoćeš li da me ljepotom izgoriš?  – pitam je, jadan,

u behutu jaku;

ko da mi srce iskočiti kani – pa ne znam;

u Džehennemu sam – ili plešem u Raju.

 

istaknuti

Nevine mahala

Nevine mahale Ti što nevinim mahalama tiho kročiš, štono suznu oku nadu ne nudiš, niti više šapućeš u jesenskim noćima — Ti što donosiš topl...