nedjelja, 9. rujna 2018.

Sedam predislamskih arapskih dragulja


Sedam muallaka

Sedam muallaka ovješenih javno na zid Kabe, od sedam poznatih predislamskih pjesnika od kojih su neki živjeli i u prvim danima islama kazane su u četiri pjesnička metra: tawil, kamil, wafir i hafif. Tawil je najfrekventniji medju njima. Polustih ovog metra ima četiri stope, odnosno stope feu'lun i mefailun ponavljaju se dva puta.
Muallakat i religija predislamskih Arapa, poznato je da su predislamski Arapi bili vrlo blizu totemizma. Svako pleme je imalo svog zaštitnika, totema, u obliku psa, lisice ili bika. Netačno je da su bili monoteisti, sto nam kazuje i Kur'an, jer su Allahu pridruživali razna božanstva. Uglavnom su bili politeisti, politeizam je u muallakama samo usput spomenut. Takodjer u muallakama je spomennuto i krscanstvo koje je uglavnom povezivano s idolopoklonstvom. Te kao sto je vec spomenuto u muallakama nalazimo i razmisljanje o zivotu i smrti, te vjerovanje u Allaha.
Osobenosti muallaka su: zazivanje noći, razgovor sa zivotinjama, pozdravljanje ostatka doma. Imrul Kajs zaziva noć, Zuhejr pozdravlja stanište dom svoje drage, Lebid ibn Rebia pita ruševine a zna da odgovora neće dobiti. Isto to radi i Antara ibn Šeddad i drugi predstavnici muallaka. Muallake su takodjer i komentirane. Među najpoznatijim komentarima su komentar Ebu Bekra ibnul Enbarija.
Autori muallaka su :
Imrul Kajs, biser pustinje, najpoznatiji arapski predislamski pjesnik, autor muallake i mnogih drugih pjesama koje su kasnije sabrane u jednu zbirku zvanu Divan. Rođen je oko 500.godine u Nedždu a umro oko 540. God. U Ankari prilikom povratka iz Carigrada. Smatra se da ga je otrovao car Jusinijan zato što mu je zaveo kćer. Uglenog je porijekla iz Kinda. Njegova poezija obiluje erotskim motivima. Otuda je za njega Prorok Muhamed rekao da je to čovjek koji je vrlo poznat na ovome svijetu a da će na drugom biti potpuno zaboravljen, da će završiti noseći pjesnički barjak, predvodeći pjesnike u pakao.Njegov Divan je preveden na mnoge evropske jezike, a na naš jezik je to djelomično uradio F. Nedžati.

Zuhejr ibn Ebi Sulma je pjesnik misaone poezije i mudrih izreka iz predislamskog doba. Autor muallake posvećene dvojici ljudi koji su doprinijeli izmirenju Absa i Zubjana nakon rata koji je trajao 40 godina. Priča se da se kao stogodisnjak susreo sa Muhammedom a.s., mada je izvjesnije da je umro pred samu pojavu Muhammeda. Potiče iz pjesnički nadarene porodice. Iz te porodice potječe čitav niz vrsnih pjesnika.
Tarafa Ibnu-l- Abd jedan od sedam predstavnika muallaka, potječe iz vrlo ugledne porodice iz Bahrejna. Bio je zvanični pjesnik na dvoru hiranskog vladara, koji ga je zbog uvrede dao pogubiti. Njegove pjesme su prevedene na skoro sve evropske jezike a naš je to djelimično uradio Sulejman Grozdanić. Najljepša njegova kasida koja opisuje devu uvrštena je u zbirku Muallakat.


Antara ibn Šeddad spada među najznačajnije arapske pjesnike iz predislamskog doba. Autor je jedne od sedam muallaka. Preveden je na skoro sve evropske jezike a kod nas je smao djelimično preveden. Umro je 615. Godine.Amr ibn Kulsum je arapski predislamski pjesnik iz plemena Taglib. Autor je poznate muallake. Bio je plemenski starješina i po majčinoj liniji vodi porijeklo od pjesnika Muhelhila. Umro je u dubokoj starosti. Lebid ibn Rebia' pjesnik koji je živio i prije i poslije pojave Islama. Prihvatio je Islam i bio uzoran musliman. Umro je nešto poslije pojave Muavije.
Živio je 140 godina.Haris ibn Hilliza je također autor jedne od sedam muallaka. Potječe iz plemena Bekir ibn Vail. Umro je 570. Godine.Muallaka Tarafe ibnu-l- Abda

Mualaka


Od havle spomen u dolini Tehmed stoji
ko na ruci blijedi znaci u tetovir boji

I drugari ukraj konje ustaviše
"man' se brige ,bit'
će bolje" meni doviknuše

A nosiljke malikitskih
žena što odlaze
ko dolinom Dede vel'ke la
đe da prolaze

Il' ko Adavlija ili la
đa Benu Jamina
vje
šti je ornar vodi preko neravnina

Dok pramac joj talase mora presijeca
ko gomilice zemlje kad igraju se djeca

Tu gazela moja trese arak s grana
na vratu od bisera vise dva
đerdana

ostavila mlade i bezbri
žno pase
plodove araka bere i me
će ih na se

Osmijeh - kamilica sred pje
ščana mora
sjajne usne - obala bistroga izvora

Zubi se bijele kao bljesak dnevnog sjaja
ko da njima jela nije, kao da ih Sunce spaja

Lice joj je jarke boje zateglo i milo
ko preko njeg' svoj plašt da je Sunce prebacilo

A kad na kamili što u trku žva
će,dođe
sva briga me i sav nemir odjedared pro
đe...


TarafaPogled pokazuje toranjske grobnice u dolini grobnica, zapadno od povijesnog grada Palmyra, Sirija.

Kuća pjesnika, Jabr Al Omrana


Al- Mahalhil

Al-Mahalhil je najstariji predislamski arapski pjesnik. Najpoznatije mu je djelo Tužaljke za bratom Kutejbom. Smatra se da je razvio  arapsku kasidu do savršenstva. Mahalhil je kralj plemena Taglib.
Kad je pao u zarobljeništvo suparničkog plemena, zatražio je da mu se ispuni zadnja želja, da mu sestri prenesu poruku u obliku stiha:
„Ya benate 'l-hayy en abakuma“ ( „O kćeri mog boga, tvog oca“)
Ne sluteći ništa prenijeli su poruku sestri, koja je poznavala bratovu poeziju, te je znala da se po metru njegova pisanja, na taj stih treba nastaviti stih:
„Nama dvoma je posao da ubijemo onoga ko ubija“
Tako je Mahalhilovo pleme saznalo tko stoji iza ubojstva, i po tadašnjoj tradiciji izvrši brzu osvetu.
istaknuti

U sutonu

  Cosmos bipinnatus   Ljepšega cvijeta ne vidje ljudsko oko; crvene, bijele, lila – ili plave… I zanjihala mi se u zagrljaju, na vjetru blag...